عنوان صفحه
دانلود مرورگرها
جهت دانلود آخرین نسخه مرورگرهای
Chrome, Opera, Firefox
روی نام آنها کلیک کنید.
ورود اعضاء
پرداخت الکترونیکی
پرداخت آنلاین

اصول تحلیل اقتصادی : خرد و کلان

بخش : لوازم

زیر گروه : کتاب

اصول تحلیل اقتصادی : خرد و کلان
اصول تحلیل اقتصادی: خرد و کلان
تألیف: دکتر یداله دادگر
نشر آماره

فهرست کتاب:
پیشگفتار
بخش اول: چارچوب های اساسی و عمومی
فصل اول: درآمدی بر تحلیل اقتصادی در شناسایی عناصر سلامت فردی و اجتماعی
مقدمه
محورهای اصلی در تحلیل اقتصادی
عناصر مکمل سلامت سیستم ها و زیر سیستم ها
نکات قابل ملاحظه در تحلیل اقتصادی
فصل دوم: معرفی علم اقتصاد، نظام و مکتب اقتصادی
مقدمه و عناصر عمومی علم اقتصاد
عناصری از نظام اقتصادی
اندیشه ها و مکتب های اقتصادی
محورهای اصلی و فرعی اقتصاد
نکات قابل ملاحظه در تحلیل اقتصادی
فصل سوم: موضوعات و تکنیک های اولیه
مقدمه و چند مفهوم اولیه
چند مفهوم تکمیلی
کاربرد الگو و تئوری در تحلیل اقتصادی
چند تکنیک اقتصادی
نکات قابل ملاحظه در تحلیل اقتصادی
بخش دوم: عناصر تجزیه و تحلیل اولیه (با تأکید بر مبانی اقتصاد خرد)
فصل چهارم: تقاضا در اقتصاد خرد
اولین بحث ها در تقاضا
کشش یا حساسیت در تقاضا
نکات قابل ملاحظه در تحلیل اقتصادی
فصل پنجم: عرضه و تعادل در اقتصاد خرد
مقدمه و اولین بحث ها در عرضه
عوامل تعیین کننده در عرضه
کشش یا حساسیت در عرضه
تعادل عرضه و تقاضا
نکات قابل ملاحظه در تحلیل اقتصادی
فصل ششم: تولید و هزینه در سطح خرد
مقدمه و بحث های عمومی بنگاه های اقتصادی
ساختار عمومی تولید
محورهای اصلی در هزینه
اجزاء هزینه ها و صرفه جویی به مقیاس
نکات قابل ملاحظه در تحلیل اقتصادی
فصل هفتم: قیمت ها و بازارها در اقتصاد خرد
مقدمه ای در کارکرد قیمت و بازار
بحث های اولیه در بازار رقابتی کامل
تحلیل اقتصادی اتخاذ تصمیم بنگاه
قیمت و تولید در بنگاه و بازار انحصاری
قیمت و تولید در دیگر بازارها
نکات قابل ملاحظه در تحلیل اقتصادی
فصل هشتم: مسئولیت های دولت در سطوح خرد و کلان
مقدمه و بحث های عمومی دولت
دولت در تئوری اقتصادی
وظایف و کارکردهای عادی دولت ها
بایسته های دولت دراقتصاد
نکات قابل ملاحظه در تحلیل اقتصادی
فصل نهم: موضوعات مکمل در اقتصاد خرد
مقدمه
بحث بهینه یابی
مالیات و یارانه
عرضه نیروی کار و بهره وری
معرفی اولیه نظریه بازی ها
سایر عناوین اقتصاد خرد
نکات قابل ملاحظه در تحلیل اقتصادی
بخش سوم: محورهای عمومی و مکمل اقتصاد (با تأکید بر مبانی کلان)
فصل دهم: مقدمه اقتصاد کلان و حسابداری درآمد مالی
مقدمه و چرخه فعالیت های اقتصادی
ابعاد تولید ناخالص ملی
شاخص قیمت ها و کاربرد های آن
نکات قابل ملاحظه در تحلیل اقتصادی
فصل یازدهم: تقاضا در سطح کلان و سیاست مالی
مقدمه و عناصر تقاضای کل
عناصر اولیه تعادل در سطح کلان
چارچوب کلی سیاست مالی
نکات قابل ملاحظه در تحلیل اقتصادی
فصل دوازدهم: پول و بانک و سیاست پولی
مقدمه و بحث های عمومی
برخی مفاهیم عمومی از پول و بانک
خلق سپرده و پول
بانک مرکزی و سیاست پولی
مباحث تکمیلی در مورد پول
نکات قابل ملاحظه در تحلیل اقتصادی
فصل سیزدهم: تورم و بیکاری
مقدمه و بحث های کلی تورم
عوامل تورم و راه های مبارزه با آن
اشتغال و بیکاری در سطح کلان
عرضه و تقاضای کل و سیاست اقتصادی
نکات قابل ملاحظه در تحلیل اقتصادی
فصل چهاردهم: رشد و توسعه اقتصادی
مقدمه و مسائل عمومی در توسعه اقتصادی
دیدگاههای مختلف در رشد و توسعه
توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی
تأکید مجدد بر رشد و عوامل آن
نکات قابل ملاحظه در تحلیل اقتصادی
فصل پانزدهم: عناصری از اقتصاد بین الملل
مقدمه و محورهایی از تجارت بین الملل
ابعادی از مالیه بین الملل
سازمان ها و تحولات پولی – مالی بین المللی
نکات قابل ملاحظه در تحلیل اقتصادی
فصل شانزدهم: دیگر عناوین در تحلیل کلان
مقدمه
تعادل عرضه و تقاضا در سطح کلان
بحران های اقتصادی، اقتصاد سیاسی و استقلال بانک مرکزی
بازارهای مالی
شاخص های اقتصادی
دولت و حکمرانی خوب و بد
نظریه ها و الگوهای مهم در اقتصاد کلان
نکات قابل ملاحظه در تحلیل اقتصادی
قسم نامه اقتصاد دانان
ضمیمه: حضور علم اقتصاد در دیگر رشته ها

پیشگفتار
علم اقتصاد از خصلت هایی برخوردار است که برای علاقمندان رشته های مختلف کاربرد دارد. بنابراین توانایی تحلیل اقتصادی برای همه مفید و کارساز است. این علم از سوی دیگر هم از جایگاه آموزشی و نظری برجسته ای برخوردار است و هم پشتوانه سیاست گذاری عظیمی دارد. در نتیجه ترسیم اصول تجزیه و تحلیل اقتصادی بسیار ضروری است. این پژوهش قدمی مقدماتی در این رابطه است.
هرچند هدف از تدوین این کتاب ارائه متنی به جامعه دانشگاهی است اما تلاش شده که به زبانی نوشته شود تا علاقمندان غیر دانشگاهی نیز از آن بهره مند شوند. بنابراین مدیران اقتصادی، روسای بانک ها و سایر موسسات مالی، مسئولان موسسات غیر انتفاعی، مسئولان اجرایی درعرصه های مختلف، مدیران اصناف مختلف، کارکنان دوایر مختف و حتی رهبران جامعه، سرپرست خانوارها، معلم ها و امثال آن می توانند از آن استفاده نمایند.
این مجموعه همچنین می تواند بعنوان درس کلیات در رشته اقتصاد بکار رود و هم بعنوان درس اصول علم اقتصاد برای رشته های غیر اقتصادی همچون مدیریت، حقوق، علوم سیاسی، جامعه شناسی،بازرگانی، حسابداری، آمار، علوم تربیتی و امثال آن در سطح کارشناسی مور د استفاده واقع گردد...مشخصات آگهی دهنده
نام : افتاب
تلفن : 09360001990
ایمیل : f.aftabshargh@gmail.com
تاریخ ثبت آگهی : ۲۰ آذر ۱۳۹۲
انقضاء : ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ (3 روز باقی مانده)
2117
بازدید
منطقه : تهران

مشاهده تمام آگهی های افتاب
تبلیغات بنری
بنربنربنربنربنر