عنوان صفحه
دانلود مرورگرها
جهت دانلود آخرین نسخه مرورگرهای
Chrome, Opera, Firefox
روی نام آنها کلیک کنید.
ورود اعضاء
پرداخت الکترونیکی
پرداخت آنلاین

نمونه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 1390

بخش : آموزش

زیر گروه : کنکور

نمونه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 1390
نمونه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 1390

1-از طریق واریز آنلاین با کارت شتاب در سایت فروشگاه کافه پیام نور پس از ثبت سفارش و دریافت لینک دانلود همان روز در ایمیل تان.
2-از طریق عابر بانک (کارت به کارت)
بانک صادرات بنام اکبری 6037.6910.7984.5400 (شماره 16 رقمی روی کارت)
3-از طریق بانک
بانک صادرات بنام اکبری 0313.217.919.009 (شماره حساب 13 رقمی )

بعد از واریز وجه از طریق عابر بانک 4 رقم آخر شماره کارت خود و اگر از روش دوم( یعنی مراجعه با بانک ) استفاده نمودید شماره فیش واریزی را برایمان از طریق (پیامک ،ایمیل و یا تماس تلفنی) ارسال نمایید .
حتما در پیامک ، و یا ایمیل خود نام رشته و مبلغ را درج نمایید. بعد از تایید واریز وجه ظرف مدت حداکثر 24 ساعت برایتان ارسال می شود .ارسال از طریق ایمیل صورت می گیرد.

در صورت تمایل متقاضی از طریق پست (4000 تومان هزینه پستی )نیز ارسال می شود. تمام فایل ها به صورت PDF می باشد.برای دریافت اطلاعات بیشتر همچنین منابع ازمون ارشد دانشگاه پیام نور به http://www.cafepdf.irمراجعه نمایید.

47 نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زبان و ادبیات فارسی
190نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زبان و ادبیات انگلیسی
189نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - آموزش زبان انگلیسی گروه ب
48 نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مترجمی زبان انگلیسی
187 نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زبان و ادبیات فرانسه - ادبی
188- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - آموزش زبان فرانسه
186 نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مترجمی زبان فرانسه
123- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - آموزش زبان آلمانی
125- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - آموزش زبان و ادبیات عرب
124 نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زبان شناسی همگانی
141 نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - تاریخ - تاریخ انقلاب اسلامی
142 نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - تاریخ - تاریخ علم
195 نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - تاریخ - تاریخ
196نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مدرسی الهیات و معارف اسلامی
202 نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - عرفان اسلامی
201 نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان
199- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
185 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث
203- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
198- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و حکمت اسلامی
18 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم اسلامی - حقوق خصوصی
205 نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم اجتماعی - جامعه شناسی
20 نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم اجتماعی - جمعیت شناسی
19- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم اجتماعی - مردم شناسی
21 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - پژوهش علوم اجتماعی
116- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم ارتباطات اجتماعی
16- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مطالعات زنان - زن در خانواده
16- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مطالعات زنان - حقوق زن در اسلام
3- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
5نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم تربیتی - تکنولوژی آموزشی
4 نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم تربیتی -مشاوره
120- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مدیریت آموزشی
3- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم تربیتی - برنامه ریزی آموزشی
121- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - تعلیم و تربیت اسلامی
1- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - تحقیقات آموزشی
6- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتدایی
6- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم تربیتی - آموزش و پرورش پیش دبستانی
127- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - روانشناسی بالینی گروه الف
2- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - روانشناسی تربیتی
115 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - روانشناسی شخصیت
119 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - روانشناسی صنعتی و سازمانی
118- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - روانشناسی عمومی
117- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)
7- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - کودکان استثنائی (عقب ماندگان ذهنی)
147- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - حقوق بین الملل
148- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - حقوق تجارت بین الملل
42 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - حقوق جزا و جرم شناسی گروه ج
41- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - حقوق خصوصی گروه الف
8- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - حقوق محیط زیست =1و2
149- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - حقوق عمومی
57- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - روابط بین الملل
161- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم سیاسی
58- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مطالعات منطقه ای
56- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم اسلامی -اندبشه سیاسی در اسلام
89- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی
89- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
89- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم اقتصادی
178- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - اقتصاد انرژی
197- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - فلسفه علم
200- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - فلسفه 1
122 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - باستان شناسی
36- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مدیریت بازرگانی -مدیریت بیمه-مدیریت تحول-بازرگانی بین المللی-بازرگانی داخلی 1و2
55- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مدیریت بازرگانی -بازاریابی 1و2
42- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مدیریت بازرگانی مدیریت مالی گروه ج 1و2
35- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مدیریت دولتی-تشکیلات و روش ها-مدیریت سیستمهای اطلاعاتی 1و2
37 مدیریت صنایع نساجی 1و2
52 - مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
54 - بافت شناسی دامپزشکی
108 - انگل شناسی دامپزشکی
9- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست - مدیریت محیط زیست - 1و2
87 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مدیریت اجرایی
43- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مدیریت تکنولوژی -سیاست های تحقیق و توسعه 1و2
138- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست - مدیریت 1و2
88- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مدیریت امور شهری
نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - امور فرهنگی - مدیریت امور فرهنگی
94- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مدیریت مالی 1و2
53- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مدیریت محیط زیست 1.2
95- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مدیریت بازرگانی - بازاریابی گروه ب
90- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - حسابداری گروه ب
183 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
184 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
180 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 1و2
152- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - جغرافیای سیاسی
153 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
154 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - جغرافیا - برنامه ریزی توریسم
153- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - جغرافیای طبیعی - ژئومرفولوژی در برنامه ریزی محیطی
17- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم کتابداری و اطلاع رسانی
10- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - ریاضی محض -هندسی و توپولوژی 1و2
11- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - ریاضی محض -ریاضی محض 1و2
13- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات 1و2
128 نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - آموزش ریاضی 1و2
13- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - ریاضی کاربردی - آنالیز عددی 1 و2
175 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - ژئوفیزیک -گرانی سنجی و زلزله شناسی
177- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - فیزیک - اتمی و مولکولی 1و2
177- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - فیزیک - حالت جامد 1و2
177- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - فیزیک - ذرات بنیادی و نظریه میدانها 1و2
177 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - فیزیک - هسته ای 1و2
177- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - فیزیک - فیزیک نجومی 1و2
177- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - فیزیک -فیزیک بنیادی 1و2
183- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زمین شناسی - زمین شناسی مهندسی
182- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زمین شناسی - زمین شناسی اقتصادی
114- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زمین شناسی - زمین شناسی نفت
110- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زمین شناسی - آب شناسی
112 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زمین شناسی - زمین شناسی پترولوژی
111- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زمین شناسی - تکتونیک
194- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زمین شناسی - فسیل شناسی و چینه شناسی
113- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زمین شناسی - سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
46 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زیست شناسی - ژنتیک
71 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زیست شناسی - علوم سلولی و مولکولی
70- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زیست شناسی - علوم گیاهی
69- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زیست شناسی - میکروبیولوژی گروه ب
157- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زیست شناسی - بیو فیزیک
25- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زیست شناسی دریا - بوم شناسی دریا
25 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زیست شناسی دریا - جانوران دریا
137- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زیست شناسی دریا - گیاهان دریا
25 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - زیست شناسی دریا - آلودگی دریا
176- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم زیستی بیولوژیک علوم دریایی و اقیانوسی - فیزیک دریا
27- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - علوم زیستی دریا - هیدروگرافی
174 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - هواشناسی
12- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - آمار ریاضی
171- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی برق - الکترونیک گروه الف 1و2
80- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی برق - مخابرات 1.2
82- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی پزشکی - بیوالکتریک 1و2
83- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی پزشکی - بیومتریال
155- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی پزشکی - توانبخشی 1و2
169- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی برق - قدرت گروه الف 1و2
26 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی شیمی -شیمی دریا
159- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر
164- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی شیمی - صنایع غذایی
63- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی شیمی - فیتوشیمی و فناوری اسانس 1.2
72 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی شیمی - ترمودینامیک و سینتیک -پدیده های انتقال -مهندسی بیوشیمیایی-فرایندهای جداسازی
62- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی شیمی - شیمی تجزیه - شیمی فیزیک -شیمی آلی - شیمی معدنی 1و2
61- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی
75- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی شیمی - شیمی کاربردی 1و2
163- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی شیمی - مهندسی محیط زیست
75- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی شیمی - شیمی کاربردی 1
160- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی رنگ - صنایع رنگ
60 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی مخازن هیدروکربوری
76- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی اکتشاف نفت
73- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی نفت - مهندسی حفاری و استخراج نفت
60- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - پژوهشی مهندسی نفت - پالایش
165 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی نفت - حفاری و بهره برداری
59 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی شیمی - مهندسی فرآیند
132 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری
14- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی صنایع - مهندسی صنایع
146- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی عمران - مهندسی سازه های دریایی 1و2
40- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی 1و2
45 نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی عمران - مهندسی سازه 1و2
50 نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی عمران - ژیودزی 1و2
51- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی عمران - راه و ترابری 1و2
151- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی عمران - مکانیک خاک و پی 1و2
150- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت 1و2
151 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی عمران - مهندسی آب 1و2
44- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی عمران - برنامه ریزی حمل و نقل 1و2
22 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی طراحی محیط زیست
130- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی معدن - اکتشاف معدن
129- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی معدن - استخراج معدن
128- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی
128- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی معدن - مکانیک سنگ
81- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی مکانیک - ساخت و تولید 1و2
143- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
144- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
145- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی مکانیک - خوردگی وحفاظت مواد 1و2
172نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی مکاترونیک
131- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی سیستمهای اقتصادی - اجتماعی
158- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی سیستمهای انرژی - سیستمهای انرژی
158- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی سیستم های انرژی - تکنولوژی انرژی
158- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی انرژی های تجدیدپذیر
84- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی مواد - سرامیک 1و2
- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت مواد
38- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی مواد - جوشکاری 1و2
85 نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 1و2
88 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی 1و2
87- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف 1و2
92- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کامپیوتر - نرم افزار گروه الف
173 نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتری
92 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
91 نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری
89 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کامپیوتر - علوم کامپیوتر
86- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی هوافضا
39 مهندسی معماری کشتی - سازه کشتی 1و2
108-مهندسی تولیدات گیاهی - تولید محصولات باغبانی
33 نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی هسته ای - مهندسی پرتو پزشکی 1و2
49- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی هسته ای - مواد و چرخه سوخت 1و2
32- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی هسته ای - مهندسی رآکتور 1و2
31- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب 1و2
139- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی محیط زیست - منابع آب 1و2
32- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی محیط زیست - هوا 1و2
24- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - مدیریت کشاورزی
100- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک
25- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
102- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - هواشناسی کشاورزی
181- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
179- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - زراعت
103- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
105 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک
105 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک
105 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک
162 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای
162- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
162- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی
162- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
162- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
99- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم و تکنولوژی بذر
105- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
98- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
29- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشین کشاورزی
93 نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
126- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی
101- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی
106- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی کشاورزی
97- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
96- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
136 نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیان
140- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی (تکنولوژی و شیمی و میکروبیولوژی مواد غذایی)
28 نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری
135 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی منابع طبیعی -بوم شناسی آبزیان شیلاتی
15- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی منابع طبیعی - صنایع چوب
134- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
133- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
107 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی منابع طبیعی - مدیریت منابع بیابانی
30 نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست گرایش زیستگاهها و تنوع زیستی
30- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست گرایش آلودگی های محیط زیست
30- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین
109- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - پرورش و مدیریت تولید طیور
166- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
104 نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی کشاورزی - شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
167 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - طراحی صنعتی 1
77 نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - تصویرسازی 1
74- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - نقاشی 1
66 نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - پژوهش هنر
168- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - ارتباط تصویری 1
166 نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی
64نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مرمت و احیای بناها وبافت های تاریخی
170- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مهندسی معماری گروه ب 1
68 نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - طراحی شهری 1
67 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - برنامه ریزی شهری
65 نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - برنامه ریزی منطقه ای
79- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - ادبیات نمایشی
78 نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - کارگردانی نمایش
34 نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - مدیریت کارآفرینی - کسب و کار جدید 1و2
156 نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد -پرستاری
191نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد -نوازندگی
192 نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد -نوازندگی سازجهانی-هارمونی
193 نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد - تاریخ هنر ایران باستان

قیمت کالا : 10,000 ریال
http://www.cafepnu.ir


مشخصات آگهی دهنده
نام : parsa
تلفن : 09369872306
ایمیل : cafepnu@yahoo.com
آیدی یاهو : cafepnu
تاریخ ثبت آگهی : ۱ شهريور ۱۳۹۰
انقضاء : ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ (24 روز باقی مانده)
3264
بازدید
منطقه : تهران
لینک آگهی : www.cafepnu.ir

مشاهده تمام آگهی های parsa
تبلیغات بنری
بنربنربنربنربنر